Käsitööga puutusin kokku juba lapsena, ühel vanaemal olid igal vabal hetkel vardad pooliku kinda või sokiga käes ning teine oli osav tikkija. Ema õmbles meile kleidid, seelikud ja muud rõivad.
Lõpetasin Tallinna Reaalkooli (endise Tallinna 2. keskkooli) ning kooli lõputunnistusega koos saime masinõmbleja kutse. Olime kolme viimase kooliaasta jooksul õppinud Baltika vabrikus masinõmblemist.
Peale keskkooli õppisin Tallinna Ülikoolis (endine TPedI ja Tallinna Pedagoogikaülikool) tütarlaste käsitöö ja kodunduse erialal.
Vahepealsetel aastatel õppisin tikkimist Rahvakunsti Klubi kursustel, õpetajate Mare Sihvre ja Laine Sõeri juhendamisel ning Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu korraldatud erinevatel kursustel (näiteks nuno vildi kursus Mrs Elizabeth Clay juhendamisel, nõelvilditud ja tikitud prossi valmistamine Mareli Rannapi juhendamisel, kirivöö kudumise ning pott- ja kabimütsi valmistamise kursusel Maret Lehise juhendamisel). Lisaks eeltoodule osalesin VII Rahvarõivalaagris Tõstamaal, kus osalesin sukkade, kinnaste kudumise, vaseliste tegemise ja paeltikandi töötoas.
2012-2013 õppeaastal võtsin osa Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia projektis „Vanemaealiste 
käsitöömeistrite lõimimine tööturule“ tugiisikuna muhu tikandi õpetamisel.
2013-2015 ja 2015-2017 valmistasin Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu korraldatud kursustel "Särgist sõbani" kaks rahvarõivakomplekti, Juuru kihelkonna naise ja mehe komplekti. Triibuseeliku kudumine oma komplekti tarvis oli minu esimene kogemus kangakudumises.
2019-2020 aastal õppisin Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskoolis tekstiilkäsitööd, spetsialiseerudes
kangakudumisele, tase 5. Kooliõpingute osana oli nõustamise ja juhendamise praktika, mille käigus sain läbi viia erinevaid töötubasid.
Alates 2020 aasta sügisest õpin TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia magistrantuuris erialal Kultuuripärandi loovrakendused ning minu uurimisteemaks on dekoratiiv- ja rõivakangaste kudumine XIX sajandi lõpus XX sajandi alguses ning kangakudumise õpetamine Eestis sellel ajaperioodil.
Lisaks käsitööle olen õppinud raamatupidamist ja finantsjuhtimist ning sellel erialal erinevates ettevõtetes
pikalt töötanud. 

Marge Veelmaa

EESTI