Labases tehnikas punutud võrkvöö Viljandi Muuseumis oleva
Kolga-Jaani vöö järgi. Vöö valmimist juhendas õpetaja Inna Raud.
Foto:  võrkvöö, pussak (VM VM 1271 E 278), Viljandi Muuseum, 
https://www.muis.ee/museaalview/927315